Dyslexievriendelijk Onderwijs

 


"slimmer dan je baas,
dyslexie op het werk"

Dyslexie is anders met informatie omgaan!


Dyslexie is een andere manier van leren, een combinatie van sterktes en zwaktes welke invloed heeft op het leerproces van lezen, spellen, schrijven en soms ook van rekenen. Dyslectici kunnen ook bijkomende zwaktes ervaren in korte termijn geheugen, ordening en de snelheid van informatieverwerking.
Dit zijn vaardigheden die iedereen nodig heeft als zij effectief willen leren, met name in een druk klaslokaal. Dit zijn ook basisvaardigheden voor het leven.

Leerproblemen ontstaan als dyslexie niet herkend wordt en als de manier van lesgeven niet geschikt is voor dyslectici.
Om zo goed mogelijk te begrijpen hoe aan de behoeften van de dyslectische leerlingen in het reguliere onderwijs kan worden voldaan, moet men kunnen aanvoelen welke subtiele veranderingen nodig zijn in beleid en praktijk.

Als het beleid uitgaat van het uitgangspunt dat dyslexie een stoornis is, dat er iets "fout" is aan de leerling/student, dan zal in de praktijk de nadruk liggen op speciale voorzieningen, remediering en bijles.
Echter als er een beleid is, dat dyslexie ziet als een andere manier van informatie verwerken, een die zowel uitgaat van sterktes en zwaktes in samenhang met een eigen leerstijl en eigen leervoorkeuren, dan kan de praktijk focusseren op inclusie, differentiatie en leerstijlen.

Als men naar dyslexie kijkt als een leerstoornis houdt dat in dat er iets mis is met de leerling. Dit leidt tot het benadrukken van zwaktes in plaats van waardering geven aan sterke punten.
Dit kan op zichzelf al leiden tot een nadruk op remediŽren door specialisten in plaats van het oplossen door getrainde vakdocenten.
Een onvermijdelijk gevolg hiervan is dat men geneigd is om nadruk te leggen op de speciale voorzieningen van de school.
Dit legt echter de verantwoordelijkheid van remediering bij specialisten en leidt de aandacht weg van het reguliere klaslokaal de stagesituatie, waar de dyslectisch student toch eigenlijk de meeste tijd doorbrengt.


Het onderwijs dyslexievriendelijk maken!


Door niet te spreken van een specifiek leerprobleem, maar van een specifiek leerverschil of een specifieke vorm van anders leren, legt de nadruk sterk op hoe alle lessen worden gepland, van vorm worden voorzien en worden gegeven en ook over de manier waar op docenten worden ondersteund door de het school beleid, de school praktijk en de school ethiek. Dit biedt echte mogelijkheden om een nadruk te leggen op een inclusieve reguliere strategie die ontworpen worden om uit de leerlingen alles te halen wat er in zit. In dyslexie vriendelijk scholen is de nadruk verschoven van vast te stellen wat er mis is met de leerlingen (met het oog hen beter te maken) naar het identificeren wat goed is in het klaslokaal om de effectiviteit van leren te vergroten.

Door de nadruk te leggen op de leeromgeving in het reguliere klaslokaal is er ook de mogelijkheid om de kwaliteit en kwantiteit van persoonlijke aandacht te verbeteren. Dit kan de vorm aannemen van ondersteuning tijdens de les, de mogelijkheid zich even terug te trekken of een op de behoeft gebaseerde combinatie. Dit kan leiden tot mogelijkheden voor meer hogere kwaliteit ondersteuning als er ondersteunende voorzieningen beschikbaar zijn binnen een dyslexievriendelijke reguliere situatie.

Een van basis uitgangspunten van een dyslexievriendelijke school is de verwachting dat docenten onmiddellijk actie nemen als zij worden geconfronteerd met leerbehoeften, in plaats van het doorverwijzen naar een onderzoek en wachten op een "label". In een dyslexie vriendelijke school zijn alle docenten empowered, door training, beleid en ethiek, om leer thema's te identificeren en eerste lijns akties te nemen. Dit is het beleid van vroeg ingrijpen vertaal naar de praktijk van het klaslokaal.


Jij studeert en bent dyslectisch?


Je bent intelligent en creatief genoeg voor je studie.
Er zit meer in je!
Maar je loopt aan tegen je beperkingen.

Kijk hier of Valk&Uil ook bij jouw opleiding workshops geeft

Heb jij te maken met studenten met dyslexie?

Een student blijkt op bepaalde punten minder te presteren dan je van hem verwacht.
Het ligt niet aan de inzet of intelligentie..

Wij geven workshops aan decanen, docenten en studieadviseurs