Dyslexievriendelijk Onderwijs
op het MBO en ROC

 


Dyslectische studenten:

 1. Zijn creatief en oplossingsgericht

 2. Kunnen goed associëren en beeldend denken

 3. Overzien het geheel


Zij hebben behoefte aan:

 1. Structuur
  -> Het herkennen van de context

 2. Positieve uitdaging
  -> Begrip voor andere leerstijl

 3. Hulpmiddelen
  -> Visueel ordenen van informatie

Wat kunt u als docent doen?

 1. Geef een visueel vormgegeven schematisch totaalbeeld van de lesstof en de leerdoelen

 2. Maak een lijst van moeilijke woorden/begrippen in de lesstof

 3. Speel in op meerdere leerstijlen met een gevarieerd aanbod van werkmethoden en werkvormen

 4. Bied flexibiliteit in de vorm waarin opdrachten mogen worden uitgevoerd

 5. Gebruik hulpmiddelen zoals mindmappingsoftware

Dyslectisch denken: verfrissend en creatief


Dyslectische studenten hebben het vaak moeilijk. Ze hebben moeite met het volgen van de lessen, kunnen niet goed plannen of vinden het lastig om een werkstuk te schrijven. Het gevolg: ze presteren onder hun kunnen, lopen studievertraging op of verlaten school voortijdig.

Specifieke aandacht voor dyslexie in het onderwijs kan dit voorkomen.
Valk & Uil ondersteunt ROC/MBO scholen bij het vormgeven van dyslexievriendelijk onderwijs:

 1. Het maken van een plan van aanpak met de dyslexiespecialisten en geinteresseerden

 2. Docenten informeren over en stimuleren tot dyslexievriendelijk onderwijs

 3. Aandacht voor stage en beroepspraktijkvorming (BPV)

Het uitgangspunt:
Als je snapt hoe dyslexie werkt, dan ontdek je de mogelijkheden.


Download de folder van Valk&Uil voor het MBOLaat U inspireren door wat wij doen voor het gevangeniswezenAnders kijken naar dyslexie

Dyslexie kent veel verschijningsvormen. Van heel langzaam lezen tot problemen met spelling, woordvinding, korte termijn geheugen en concentratie. Maar wist u dat dyslectici op andere gebieden juist uitblinken?

Zowel wetenschappelijk onderzoek als ervaringsgegevens wijzen erop dat dyslectici opvallende sterke kanten gemeen hebben. Zo zijn zij goed in het geheel overzien, associëren en beeldend denken en zijn zij vaak creatief en oplossingsgericht.

Valk & Uil benadert juiste deze positieve kant van dyslexie.
Dyslectici gaan anders om met taal, denken anders en nemen op een andere manier informatie op. Wie dat snapt, kan hierop inspelen en barričres voor leren wegnemen.


Dyslexie in het onderwijs

Scholen bestrijden knelpunten meestal symptomatisch. Studenten krijgen een tentamen in een groter lettertype of meer tijd voor het maken van een toets. Maar moeite hebben met lezen en schrijven, is medeafhankelijk van hoe de lesstof wordt aangeboden. Ook de manier van lesgeven, beďnvloedt de beperking die een student ervaart.

Als docenten de leeromgeving meer laten aansluiten op de werk- en leerstijl van dyslectische studenten, levert dit goede resultaten op. Belangrijke pijlers zijn het bieden van meer structuur, positieve uitdaging en het gebruik van hulpmiddelen.

Soms maken kleine aanpassingen -een verwijzing naar literatuur, het vermijden van negatieve prikkels bij schrijfopdrachten of het gebruik van audiomateriaal- al een groot verschil.