Dyslexievriendelijk
Voortgezet Onderwijs

 


Dyslectische leerlingen:

 1. Zijn creatief en oplossingsgericht

 2. Kunnen goed associŽren en beeldend denken

 3. Overzien het geheel


Zij hebben behoefte aan:

 1. Structuur
  -> Het herkennen van de context

 2. Positieve uitdaging
  -> Begrip voor andere leerstijl

 3. Hulpmiddelen
  -> Visueel ordenen van informatie

De aanpak van Valk&Uil heeft als resultaat dat de docent

 1. een breder beeld krijgt van dyslexie.

 2. ziet hoe hij/zij zelf iets voor de dyslectische leerling kan betekenen.

 3. aangezet wordt om concrete dyslexievriendelijke wijziging in lesmethode en leermiddelen aan te brengen.

 4. feedback krijgt van zowel collega's als van de dyslexie experts.

 5. zicht krijgt op handvatten die zij hun leerlingen kunnen meegeven.

Dyslectisch denken: verfrissend en creatief


Dyslectische leerlingen hebben het vaak moeilijk. Ze hebben moeite met het volgen van de lessen, kunnen niet goed plannen of vinden het lastig om een werkstuk te schrijven. Het gevolg: ze presteren onder hun kunnen, lopen studievertraging op of verlaten school voortijdig.

Specifieke aandacht voor dyslexie in het onderwijs kan dit voorkomen.
Valk & Uil ondersteunt VO scholen bij het vormgeven van dyslexievriendelijk onderwijs:

 1. Het maken van een plan van aanpak met de dyslexiespecialisten en geinteresseerden

 2. Docenten informeren over en stimuleren tot dyslexievriendelijk onderwijs

Het uitgangspunt:
Als je snapt hoe dyslexie werkt, dan ontdek je de mogelijkheden.Anders kijken naar dyslexie

Dyslexie kent veel verschijningsvormen. Van heel langzaam lezen tot problemen met spelling, woordvinding, korte termijn geheugen en concentratie. Maar wist u dat dyslectici op andere gebieden juist uitblinken?

Zowel wetenschappelijk onderzoek als ervaringsgegevens wijzen erop dat dyslectici opvallende sterke kanten gemeen hebben. Zo zijn zij goed in het geheel overzien, associŽren en beeldend denken en zijn zij vaak creatief en oplossingsgericht.

Valk & Uil benadert juiste deze positieve kant van dyslexie.
Dyslectici gaan anders om met taal, denken anders en nemen op een andere manier informatie op. Wie dat snapt, kan hierop inspelen en barriŤres voor leren wegnemen.


Praktische aanpak

Voor een goede afstemming met het schoolbeleid en om aan te kunnen sluiten bij op de school gehanteerde methoden en terminologie is er een voorbereidende bijeenkomst van circa 2 uur wenselijk.

Het is wenselijk om de docenten tenminste in twee sessies van 2 uur te ondersteunen bij het begrip krijgen wat dyslexievriendelijk is en het kunnen bijdragen aan een meer effectieve studie van de dyslectische scholier.

De eerste workshop
Hierin wordt een beeld geschetst van dyslexie, waarbij naast moeilijkheden ook mogelijkheden aan bod komen. De docenten krijgen zicht op aspecten waarmee de dyslectische leerling opvalt.
Er wordt ingegaan op de vraag "wat is de rol van de docent?" Maar er is ook ruimte om af te vragen: "tot hoever kan en moet men gaan?"
Na afloop van de presentatie worden de docenten gevraagd op welke ideeŽn zij zijn gekomen en welke concrete acties zij "de volgende dag" kunnen ondernemen. In groepen bespreken zij deze ideeŽn. Zij krijgen de kans ervaringen uit te wisselen en krijgen hierdoor reflectie op de eigen situatie.

De tweede workshop
Hoe enthousiast men op het moment na de dyslexie-presentatie ook kan zijn, het is wenselijk om met collega's ook daadwerkelijk vorm te geven aan de goede voornemens. De tweede sessie is enerzijds een stok achter de deur om werk te maken van ideeŽn, en anderzijds geeft het de gelegenheid om feedback te krijgen op het werkelijke nut voor de dyslectische scholier. Er wordt tevens aandacht gegeven aan nuttige hulpmiddelen voor dyslectische scholieren.
Laatst gewijzigd op 14 april 2011